Jegyvásárlási tájékoztató
Naptár

Honlapunkon online jegyértékesítő rendszert üzemeltetünk, a ROCK1.HU és szerződött partnerei által szervezett rendezvényekre szóló belépőjegyek megvásárlásának elősegítésére. Felhasználóink részére a weblapunkon listázott rendezvények belépőjegyeinek értékesítését biztosítjuk. A szolgáltatás nem minősül engedélyköteles szolgáltatásnak.

A rendszer használata során a Felhasználótól, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatainak bekérése szükséges. A bekért adatok köre: név, cím, e‑mail, telefonszám, számlázási cím, adószám. Az adatbekérés célja: a végbement tranzakciókról készült elektronikus számlák elkészítése, könyvelése, kézbesítése, ügyfélszolgálati segítségnyújtás, promóció. A Felhasználótól bekért adatokat az Adatvédelmi nyilatkozat-ban foglaltak szerint kezeljük.

A vásárlás útján a Felek között létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét a megrendelést követően keletkezett elektronikus kommunikáció, valamint az ezekből letölthető vásárlási adatok igazolják.

A rendezvény tényleges lebonyolítása tekintetében a Felhasználó a rendezvény szervezőjével kerül szolgáltatási jogviszonyba, ezen jogviszonyt a rendezvény illetve a rendezvényszervező hivatalos honlapján található szabályzatok határozzák meg.

Az elektronikus belépőjegyeket a Felhasználó a sikeres vásárlást követően e‑mailben kapja meg, illetve saját maga töltheti le a saját Felhasználói oldalán keresztül PDF formátumban és maga nyomtathatja ki, vagy a rendezvény napján telefonon mutathatja be az eredeti PDF fájlt. Az elektronikus (Voucher, E‑ticket, E‑Jegy) belépőjegyeket nem lehet sem személyesen a jegypénztárakban, sem postai úton átvenni. A kinyomtatott, vagy telefonon bemutatott jegy abban az esetben használható fel, amennyiben azon a vonalkód és a megrendelés azonosító kód jól olvasható.

Az elektronikus belépőjegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Felhasználót terheli. Felhasználó tudomásul veszi, és kifejezetten egyetért azzal, hogy az elektronikus jegyen található vonalkódot a rendezvényszervező a rendezvény helyszínén elektronikusan is ellenőrizheti, valamint ellenőrzés után azonnal érvényteleníti. A belépés az első érvényesítés alapján történik. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személye megegyezik-e az eredetileg az elektronikus belépőjegyet felhasználóval.

Névre szóló belépőjegy. A jegyvásárlás során Felhasználónak lehetősége van a belépőjegyek megszemélyesítésére. Minden belépőjegyre kérheti a jeggyel ténylegesen belépő személy nevének feltüntetését. Ha Felhasználó nem kéri a belépőjegyek megszemélyesítését, úgy minden jegyre a Megrendelő neve kerül fel.

A ROCK1.HU kizárólag a hivatalos forrásból közvetlenül vásárolt belépőjegyekért vállal felelősséget! A nem hivatalos forrásból (másodkézből) vásárolt belépőjegyek felhasználásából eredő esetleges anyagi károkért minden felelősség a Vásárlót terheli.

Hivatalos partnerünk a TicketSwap. A ROCK1.HU kifejezetten ajánlja, hogy másodkézből történő jegyvásárlás esetén a Vásárló kérje az Eladótól, hogy a belépőjegy átadása a TicketSwap felületén történjen, ahol transzparens és biztonságos módon történhet meg a belépőjegy eladása és megvásárlása.

A belépőjegy fajtájától függően digitális és analóg biztonsági megoldásokat tartalmazhat, amely védi a belépőjegyeket a hamisítás ellen. Amennyiben a szolgáltató, a rendezvényszervező, vagy a rendezvény helyszínén közreműködő biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a belépőjegyeken a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a belépőjegyek felmutatójától a Rendezvényre történő belépést megtagadhatják, illetve a Rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel, továbbá eljárást kezdeményezhetnek ellene.

A részvételi feltételeket, a rendezvény illetve a rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő látogatót a rendezvényszervező a rendezvény biztonságos lebonyolítása illetve a rendezvényen tartózkodó látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja.

A Rendezvényszervező fenntarthatja a jogot az adott rendezvényen fellépő művész személyében, a szereposztásban, illetve a rendezvény bármely részletében történő szükséges változtatásra.

Az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni a rendezvényt, amennyiben a rendezvény több mint fele rendben megtartásra került, illetve a rendezvény kezdése a rendezvény tervezett hosszához képest 50 %‑nál kevesebbet csúszik, vagy 25 %‑nál kevesebb ideig kell szüneteltetni. A rendezvényszervező jogosult ettől eltérő szabályokat meghatározni az esőnapra illetve a részben megtartásra került rendezvényekre vonatkozóan.

A rendezvény esetleges műsorváltozásával, időpontváltozásával, illetve annak elmaradásával kapcsolatos közlemények tartalmazzák az elmaradt rendezvényre vonatkozó összes fontosabb adatot: a változás, elmaradás tényét és indoklását, a belépőjegyek felhasználhatóságát illetve azok visszaváltásának idejét és módját. A visszaváltás tényét, annak folyamatát a rendezvényszervező közzé teszi a saját és a rendezvény honlapján, valamint elektronikus formában (e‑mail) is tájékoztatást küld a vásárlók részére.

Elővásárlási opció. A rendezvényekre vonatkozó korlátozások idején meghirdetett koncertek esetében, amikor a meghirdetés időpontjában még nem ismert, hogy a rendezvény tervezett időpontjában a rendezvény megtartható lesz-e, a szervező elővásárlási lehetőséget biztosító regisztrációt indíthat.
A felhasználó, aki regisztrálja magát az erre a célra létrehozott regisztrációs oldalon, elővásárlási lehetőséget szerez az adott zenekar jelenleg tervezett időpontjában megrendezésre kerülő koncertjére. Ha a rendezvényekre vonatkozó korlátozások a koncert jelenleg tervezett időpontjában is fennállnak, a szervező a koncertre új időpontot hirdet meg és a felhasználó regisztrációja automatikusan érvényes lesz az új időpontra.
Amikor a rendezvényekre vonatkozó korlátozások feloldásra kerülnek, szervező elindítja a jegyértékesítést. Minden regisztrált felhasználót e-mailben értesítünk az értékesítés indításának időpontjáról.
Az első 24 órában kizárólag a regisztrált felhasználók vásárolhatnak belépőjegyet a rendezvényekre aktuálisan érvényes szabályokban meghatározott létszám erejéig, és csak ezt követően nyílik meg a lehetőség mások számára a jegyvásárlásra, a fennmaradó készlet erejéig. Szervező az egy regisztrációval egy rendezvényre vásárolható belépőjegyek számát korlátozhatja.
A regisztráció nem jár kötelezettséggel. Ha a koncert megrendezésének időpontja nem felel meg felhasználó számára, akkor nem kell élnie a jegyvásárlás lehetőségével. A jegyértékesítés elindítását követően 24 óra elteltével a regisztrált felhasználók adatait töröljük rendszerünkből.

Ingyenesen látogatható rendezvények (regisztrációs jegy). Amennyiben a szervező a rendezvény látogathatóságát ingyenessé teszi, úgy regisztrációs jegy megváltását teszi kötelezővé. A regisztrációs jegy megváltásának célja, a rendezvényhelyszín által befogadható maximális létszám mindenkori pontos felügyelete. A regisztrációs jegyre vonatkozó felhasználási feltételek eltérhetnek a normál jegy felhasználási feltételeitől. Ilyen esetekben a rendezvényszervező meghatározhatja az ingyenes belépés feltételeit, időintervallumát. A megváltozott feltételekről a Felhasználó a vásárlás (regisztrálás) előtt és annak során megfelelő tájékoztatást kap.

Korhatár a programokra, gyermekjegy. Ha egy rendezvény korhatár korlátozás alá esik, akkor ezt a tényt a szervező a rendezvény részletes ismertetésében közzéteszi. Ha a szervező másképpen nem rendelkezik, az alábbi szabályok irányadók:

 • Ha egy rendezvényre gyermekek részére a belépés ingyenes, akkor ezt a tényt a szervező a rendezvény részletes ismertetésében közzéteszi.
 • Ha egy rendezvényre gyermekek részére a belépés ingyenes, de regisztrációs jegy váltásához kötött, akkor a jegyvásárlási felületen elérhető a „Gyermekjegy” opció, melynek kiválasztásával a gyermek ingyenesen regisztrálható a rendezvényre. A regisztrációs jegy megváltásának célja, a rendezvényhelyszín által befogadható maximális létszám mindenkori pontos felügyelete.
 • 18 éven aluliak teljes árú belépőjegy váltása mellett, kizárólag szülő, vagy nagykorú kísérő folyamatos felügyelete mellett vehetnek részt a rendezvényeken.

Vásárlás menete:

 • Felhasználó kiválasztja az általa meglátogatni kívánt rendezvényt.
 • Felhasználó kitölti az adatbekérő űrlapot a megrendeléshez szükséges adatokkal.
 • Eltérő számlázási cím esetén Felhasználó megadhatja számlázási adatait.
 • Felhasználó kiválasztja a felkínált lehetőségek közül, hogy milyen módon kívánja teljesíteni a megrendelés ellenértékét.
 • A szabályzat(ok) elfogadását követően Felhasználó továbbléphet, és egy adatösszegző oldalon ellenőrizheti, hogy az általa megadott adatok helyesek‑e. Amennyiben korrekció szükséges, itt megteheti.
 • Ezt követően Felhasználó megrendeli a jegy(eke)t.
 • Banki átutalás / Banki befizetés opció választása esetén Felhasználó e‑mail‑ben kapja meg a megrendelés teljesítéséhez szükséges minden további információt.
 • Bankkártyás fizetés / Azonnali átutalás opció választása estén:

  Felhasználó adatait továbbítjuk az OTP Mobil Kft. által üzemeltetett Simple Online Fizetési Rendszerbe, ahol teljesítheti a megrendelés ellenértékét. Ezt az opciót a Simple logo logo jelzi. A bankkártyás fizetésről bővebb tájékoztatás itt olvasható: Simple – Fizetési tájékoztató

  Felhasználó elfogadja, hogy a TRB-FM Kft. (2040 Törökbálint, Dózsa György út 31.) által a ROCK1.HU felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a Felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a Felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

 • Felhasználó, miután teljesítette a megrendelés ellenértékét, e‑mailben kapja meg az elektronikus jegy(eke)t, valamint az elektronikus számlát a fenti tájékoztatásnak megfelelően.
 • Az elektronikus számla (e-számla) a rendezvényre történő belépésre nem jogosít!

Elállás a vásárlástól. A vásárlás a „Fizetési kötelezettséggel járó Megrendelés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (kivétel: ha a rendezvény elmarad vagy helyszíne/időpontja megváltozik - ilyen esetekben a Belépőjegyek visszaváltása a Rendezvényszervező szabályzata és/vagy utasításai alapján történik).

A belépőjegyek visszaváltása. Amennyiben a belépőjegyek a rendezvény elhalasztása, elmaradása miatt a Rendezvényszervező szabályzata és/vagy utasítása alapján visszaváltásra kerülnek, a Szolgáltató a belépőjegyek vételárát visszatéríti a jegyvásárláskor használt fizetési módon.
A jegyvásárlás során felmerült további költséget (szolgáltatási-, rendszerhasználati díj, kezelési költség, kényelmi díj) Szolgáltató nem téríti vissza, ezen költségek a rendszer használatával összefüggésben merültek fel, és a sikeres jegyvásárlással ezen szolgáltatás teljesítésre került.

A belépőjegyek szabadon átruházhatók. Felhasználó kijelenti, hogy belépőjegyét csak akkor adja át más személynek, ha az új jegybirtokos a ROCK1.HU jegyvásárlási szabályzatát és a Rendezvény helyszínének házirendjét elfogadta.

A belépőjegyek eladása, másodkézből vásárolt belépőjegyek. Ha valaki nem tud elmenni egy koncertre és eladná belépőjegyét, vagy valaki lemaradt a hivatalos jegyértékesítésről és az adott koncertre elfogytak a jegyek: mindkét esetben kifejezetten ajánlunk hivatalos partnerünk a TicketSwap felületét, ahol transzparens és biztonságos módon lehet belépőjegyet eladni és vásárolni.

Felhasználó kijelenti, hogy a rendezvény látogatására, a belépőjegyek felhasználhatóságára vonatkozó rendelkezéseket megismerte, és a belépőjegyeket ezek ismeretében vásárolta meg.

BDPST ROCK play

HÍRLEVÉL

Iratkozz fel, hogy Te lehess az első! Fontos híreket, kedvezményeket kapsz tőlünk.

FELIRATKOZÁS